Izjava o zaštiti podataka

Zaštiti Vaših osobnih podataka pridajemo osobito veliku važnost. Stoga Vaše podatke obrađujemo isključivo na temelju zakonskih odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. ( GDPR-Opća uredba o zaštiti podataka). U ovim Informacijama o zaštiti podataka informiramo Vas o najvažnijim aspektima obrade podataka u okviru našeg web-mjesta.

Vaša prava

U vezi s Vašim osobnim podatcima načelno Vam pripadaju prava na informiranje o obradi podataka, na ispravak i brisanje podataka, na ograničenje obrade podataka i prenosivosti podataka, na povlačenje privole za obradu podataka i na prigovor protiv obrade podataka. Ako smatrate da se obradom Vaših podataka krše propisi o obradi podataka ili da su Vaša prava koja su zajamčena propisima o obradi podataka povrijeđena na drugi način, možete podnijeti žalbu nadzornomu tijelu. U Republici Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Ukazujemo na to da prijenos podataka na internetu (npr. pri komunikaciji e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuno nepropusna zaštita podataka od pristupa trećih osoba nije moguća. Međutim, mi u svojem području, uzimajući u obzir razinu tehnološkog znanja te prirodu, opseg i svrhu obrade podataka, poduzimamo sve odgovarajuće mjere koje su prikladne za uspostavu razine zaštite primjerene riziku te provodimo redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti svojih tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti podataka.

Web-analiza

Google Analitika i Google upravitelj oznaka

Ovo web-mjesto koristi se servisom „Google Analitika“ (Google Analytics), koji društvo Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD) nudi za analizu načina na koji korisnici upotrebljavaju web-mjesta. Taj servis upotrebljava kolačiće (cookies), tj. tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem krajnjem uređaju. Informacije prikupljene s pomoću kolačića u pravilu se šalju na neki od Googleovih servera u SAD-u i pohranjuju na njemu. Na ovom web-mjestu primjenjuje se anonimizacija IP-adresa. IP-adresa korisnika unutar država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora skraćuje se. Tim skraćenjem gubi se povezivost IP-adrese s osobom. U okviru sporazuma o ugovornoj obradi podataka koji su operatori ovog web-mjesta sklopili s društvom Google Inc. ono na temelju prikupljenih informacija izrađuje evaluaciju upotrebe web-mjesta i aktivnosti na web-mjestu te pruža usluge povezane s upotrebom interneta. Pohranu kolačića na svoj uređaj možete spriječiti namještanjem odgovarajućih postavki u svojem web-pregledniku. Kada Vaš web-preglednik ne dopušta kolačiće, nije zajamčeno da ćete se moći bez ograničenja služiti svim funkcijama ovog web-mjesta. Nadalje, izravno uključivim dodatkom (plug-in) za web-preglednik možete spriječiti da se informacije (uključujući Vašu IP-adresu) prikupljene pomoću kolačića šalju društvu Google Inc. i da ih ono upotrebljava. Odgovarajući izravno uključivi dodatak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Daljnje informacije o načinu na koji Google Inc. upotrebljava podatke možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Osim toga, ovo web-mjesto upotrebljava „Google upravitelj oznaka“ (Google Tag Manager). Taj servis omogućuje upravljanje oznakama (tags) web-mjesta preko sučelja. Oznake su mali programski elementi koji među ostalim služe za mjerenje prometa i aktivnosti posjetitelja. Google upravitelj oznaka postavlja isključivo oznake. Time se ne pohranjuju kolačići, pa se stoga ne evidentiraju ni osobni podatci. Google upravitelj oznaka aktivira druge oznake, koje pak u pojedinim slučajevima evidentiraju podatke. Međutim, Google upravitelj oznaka ne pristupa tim podatcima. Ako je na razini domene ili kolačića izvršena deaktivacija, ona ostaje na snazi za sve oznake praćenja (tracking tags) ako se one postavljaju Google upraviteljem oznaka. Ako je na razini domene ili kolačića izvršena deaktivacija, ona ostaje na snazi za sve oznake praćenja (tracking tags) koji se postavljaju Google upraviteljem oznaka. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Kontaktni podatci društva EDITEL

Za pitanja ili daljnje informacije o zaštiti podataka kod društva EDITEL vrlo Vam rado stojimo na raspolaganju:

Marija Lunjek
+385 (0) 1 379 42 96
info@editel.hr

Aktivirajte kolačiće u postavkama preglednika kako biste koristili ovu web stranicu u cijelosti.
Trenutno koristite zastarjeli preglednik koji uzrokuje moguće sigurnosne nedostatke i smanjuje korisničko iskustvo.
learn how to easily update your browser.