Ime poduzeća: EDITEL Adria d.o.o.

Sjedište poduzeća: Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0) 1 379 42 96
Fax: +385 (0) 1 379 42 98
E-Mail: info@editel.hr
Matični broj: 2018969
OIB: 83968467490
Račun u banci: SGG – Splitska banka d.d., R. Boškovića 16, 21000 Split, Poslovni centar Zagreb,
Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, Hrvatska
Žiro račun: 2330003-1100354479
IBAN: HR8823300031100354479
Fotografije: Istockphoto: 3alexd; Morsa Images; gyn9038; Zapp2Photo; hamikus. EDI projects: Alpine, Futaba, Panasonic Automotive, Silon,TPCA, TS Tech

Idite na pravila o privatnosti

Aktivirajte kolačiće u postavkama preglednika kako biste koristili ovu web stranicu u cijelosti.
Trenutno koristite zastarjeli preglednik koji uzrokuje moguće sigurnosne nedostatke i smanjuje korisničko iskustvo.
learn how to easily update your browser.